Beheerlinks van mailing.bof.nl maillijsten

Welkom!

Hieronder vind u een lijst van publieke Mailman maillijsten op mailing.bof.nl. Klik op een lijstnaam voor de configuratiepagina's van die lijst. Om voor een niet-publieke lijst naar de configuratiepagina te gaan voor beheerders opent u een URL vergelijkbaar als deze, maar dan met een '/' en de lijstnaam toegevoegd. Als u daartoe bevoegd bent kunt u ook een nieuwe maillijst aanmaken.

Algemene lijstinformatie is te vinden op de maillijst overzichtspagina.

(Voor vragen kunt u terecht bij mailman@mailing.bof.nl.)

   
Lijst Omschrijving
anpr List about ANPR for civil society in Europe
Eindhoven Dit is de mailinglijst van Bits of Eindhoven.
Groningen Dit is de mailinglijst van Bits of Freedom Groningen.
Privacycafe Blijf op de hoogte en help organiseren!
savethememe Updates on the Save the meme campaign
savethememe-dev For coordination in Save the Meme-developers team

Delivered by Mailman
version 2.1.20
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered